Antibullying week in Turkey

 

turkey1 turkey7 turkey3
turkey4 turkey5 turkey5
turkey2 turkey8 turkey9
turkey10 turkey11 turkey13